نقش، وظایف و ویژگی‌های Legal Business Partner

نقش، وظایف و ویژگی‌های Legal Business Partner
اولین‌ باری که این عنوان به گوشم خورد سه سال قبل بود. برای پوزیشن‌های...